English
A+
A-

Leit

 

Skýring Brims hf. á fækkun frystitogara á Íslandi í dag

Eitt er ljóst, að til fjölda ára hafa hagsmunafélög útgerðarinnar og hagsmunafélög sjómanna  ekki getað rætt né samið um  endurbættan kjarasamning sjómanna á frystitogurum.  Núverandi kjarasamningar gefa hvorki  tækifæri á að þróa fullvinnslu um borð né að þessi skip geti nýtt aukaafurðir eins og landvinnslan er að gera í dag með arðbærum hætti.

Einnig  leggst nýtt veiðigjald mjög þungt á þessar rekstrareiningar. Þorskígildisstuðlar sem eru nýttir sem stofn til að leggja veiðigjald á útgerðina eru rangir og eru æði misjafnir eftir fisktegundum.  Þannig eru tegundir sem eru frystar um borð í frystitogara með mjög háan ígildisstuðul þrátt fyrir að hagnaður af veiðum þeirra  sé í mörgum tilfellum óverulegur.

Mikil umræða hefur verið í þjóðfélaginu á síðustu árum um að skattleggja svokallaða EBITDA framlegð en það er framlegð rekstrareiningar fyrir  fjármagnskostnað, afskriftir, virðisrýrnun og tekjuskatt.   Frystitogarar eru stór og dýr skip og þar af leiðandi mikill fjármagnskostnaður sem fylgir þeim.  Með því að horfa á EBITDA framlegð sem skattstofn þá er ekkert tillit tekið til rekstrareininga sem þurfa mikla fjárfestingu til að geta aflað tekna.

Launahlutfall er mjög hátt á frystitogurunum og núna í dag er launakostnaður stór gjaldstofn í rekstri fyrirtækja.  Þannig er t.d. öll gjöld til hagsmunafélaga atvinnurekanda og launþega reiknaðir út frá launagrunni og svo líka tryggingargjald. Frystitogarar greiða há laun og þar af leiðandi borga útgerðir frystitogara og sjómenn á frystitogurum mjög há gjöld til þessara samtaka. Frystitogari borgar miklu hærra gjald per kíló þorsks í þessi samtök  en rekstrareiningar sem landa afla ferskum til landvinnslu.

Brim hf. hefur reynt mikið á síðustu tveimur árum að fá þessa hluti leiðrétta eða fá málefnalega umræðu um þessa punkta sem skipta frystitogaraútgerðina svo miklu máli. Haldnir hafa verið bæði opinberir fundir og lokaðir fundir með ráðamönnum þjóðarinnar en án árangurs. Brim hf. hefur birt heilsíðu auglýsingar í dagblöðum um suma þessara punkta. Formönnum og forráðamönnum stéttarfélaga sjómanna hefur verið boðið að koma á starfsmannafundi félagsins með sjómönnum þar sem farið var yfir þessi mál. Lítill áhugi hefur verið hjá þessum aðilum að  mæta á þessa fundi né ræða þessi alvarlegu mál.

Brim hf. harmar þetta viðhorf sem er til staðar í íslensku þjóðfélagi í dag til útgerðar frystitogara. Brim hf. telur að þetta viðhorf og aðgerðir stjórnvalda muni skaða þjóðarbúskapinn á næstu árum og áratugum þar sem flest af okkar stærstu og öflugustu frystiskipum munu verða seld úr landi.  Skip og sjómenn þessara skipa hafa skilað miklum tekjum til íslenska þjóðarbúskapsins á liðnum árum og áratugum. Þessi skip hafa stundað veiðar á fjarlægum miðum og þessar veiðar verða ekki stundaðar nema á góðum og tæknivæddum skipum sem því miður er verið að leggja af í íslenskum sjávarútvegi.

Víða leynast hæfileikar og "karlarnir" á Guðmundi í Nesi eru engin undantekning. Þeir hafa sett saman þetta skemmtilega myndband sem unnið var þegar mettúrinn mikli var farinn.

gudmunundur_i_nesi_thumb 

Sjón er sögu ríkari og hlekkurinn hér að neðan leiðir ykkur að sýnishorninu.

Góða skemmtun!

Taflan hér að neðan sýnir nokkrar staðreyndir um hið nýja veiðgjald og áhrif þess á einstök fyrirtæki.

mismunun_brim